خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری شیلات و ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری شیلات و زیست شناسی دریا

(-)

تاریخ تصویب : 23-03-1401

مدیر گروه پژوهش و نوآوری :

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


-

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-

نام:  امير وزيري زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر بهمني دانشگاه خليج فارس صندوق پستي 751691381
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه شيلات و زيست شناسي دريا
نام:  علي آقارخ
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه شيلات و زيست شناسي دريا
نام:  مهدي بي باك
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  پژوهشكده خليج فارس، طبقه اول
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه شيلات و زيست شناسي دريا
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~Bibak/
نام:  علي اكبر كياني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  پژوهشكده خليج فارس
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه شيلات و زيست شناسي دريا
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~kiani/
نام:  وحيد مرشدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه شيلات و زيست شناسي دريا

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!