خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری سیل و ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری سیل و خشکسالی

(-)

تاریخ تصویب : 01-06-1401

دبیر هسته پژوهش و فناوری : سعید زارعی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


بررسي پيرامون كاهش مخاطرات سيلاب، كنترل و بهره وري رواناب ها در كاهش خطرات خشكسالي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


  1. ارزيابي اطلاعات بارش، مدلسازي هيدروليكي و هيدرولوژيكي رواناب ها
  2. زمين شناسي و زمين ريخت شناسي پتانسيل نفوذ آب و امكان پخش سيلاب و تغذيه آبخوان
  3. مكانيابي recharge zone ها در حوزه هاي آبريز و در صورت نياز در مناطق شهري به كمك GIS و RS
  4. مدل سازيهاي 1 بعدي و 2 بعدي پيش بيني سيلاب در رودخانه ها
  5. طراحي سيستم­هاي هشدار سريع سيل

نام:  شبير اشكپور مطلق
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه ژئو فيزيك
نام:  سعيد زارعي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه ژئو فيزيك
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~SZarei/
نام:  سيد رضا منصوري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه ژئو فيزيك
نام:  اميد آزادي جو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  جابر مظفري زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!