خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/تولید فرآورده های دارویی، ...
تصویر هسته پژوهشی

تولید فرآورده های دارویی، بیولوژیک و مکمل های تغذیه ایی مورد استفاده در صنعت دام و طیور

(Production of medicinal, biological products and nutritional supplements used in livestock and poultry industry)

تاریخ تصویب : 28-09-1402

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حسن حبیبی

برآورد می شود که تا سال 2050 جمعیت کره زمین به 9 میلیارد برسد. این افزایش پیشروندۀ جمعیت، نیاز به خوراک را نیز بیشتر می کند. پژوهشگران به دنبال راهکارهایی برای افزایش حجم تولیدات جانوری و همزمان کاهش هزینه های آن، و افزایش کیفیت و امنیت آن )هم برای انسان و هم محیط( هستند. یکی از این راهکارها، به کارگیری از افزودنی های خوراکی مختلف برای افزایش نرخ رشد، محافظت در برابر بیماری ها، و بهبود کیفیت محصولات به دست آمده از جمله گوشت، شیر و تخم مرغ می باشد

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


مطالعه، پژوهش و توليد انواع محصوالت بيولوژيك شامل واكسن، دارو، كيت هاي تشخيصي و درماني، طرحي پرايمر، مكمل هاي غذايي، پروبيوتيك ها، تركيبات بيولوژيك دريايي و مكمل هاي تغذيه ايي دامي، تحقيق بر روي محصووالت و فراورده هاي جديد قابل استفاده در جيره دام و طيور

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-برنامه پژوهش (حداكثر سه ساله) شامل ععاوين پژوهشهاي موردنظر در اين حوزه:

 

1.     مطالعه و پژوهش بر روي انواع پروبيتيك، پربيوتيك و سينبيوتيك هاي داخلي و خارجي موجود در بازار و برنامه ريزي براي توليد نمونه آزمايشگاهي پروبيوتيك

2.     مطالعه و تحقيق بر روي برخي مكمل هاي معدني و آلي مورد استفاده در جيره دام و طيور موجود در بازار و تالش براي فرموله كردن تركيبات جديد با استفاده از ظرفيت زيستي موجودات دريايي

3.     مطالعه و تحقيق بر روي آفت كش هاي گياهي و دامي موجود در بازار و فرموله كردن محلول ضد انگل دامي و ضد پارازيت گياهي از گياهان چريش، هندوانه ابوجهل، آنقوزه و ....

4.     چاپ حداقل چهار مقاله در زمينه هاي مرتبط با هسته پژوهشي

5.     انجام تست هاي باليني محصوالت توليدي بر روي مدل هاي حيواني آزمايشگاهي 

6.     تحقيق بر روي مكمل هاي معدني و آلي به منظور استفاده در جيره دام و طيور 

7.     توليد تركيبهاي مناسب از سموم گياهي با استفاده از روغن، عصاره تام و اسانسهاي گياهان دارويي مختلف براي كنترل آفات مهم كشاورزي

8.     استفاده از تركيبات آلي به عنوان نگهدارنده طبيعي مواد غذايي.

9.     توليد تركيبات آلي جهت كاهش شروع زمان تخمگذاري و افزايش توليد تخم در طيور تخمگذار صنعتي

10.    توليد يك تركيب گياهي جهت افزايش قدرت سيستم ايمني طيور، و برنكو ديالتور در طيور صنعتي.

 


نام:  حسن حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي علوم دامي
نام:  عنايت رحمت نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي علوم دامي
نام:  علي رضا حسينيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه علوم و مهندسي باغباني
صفحه شخصی: 
نام:  كشواد هدايتيان فرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  نجمه قحطان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  ندا باغبان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  مصطفي مدرس موسوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  رضا ولدان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!