خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/پردازش تصویر و بینایی ماشین
تصویر هسته پژوهشی

پردازش تصویر و بینایی ماشین

(Image processing and machine vision)

تاریخ تصویب : 27-10-1401

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حسین حسین زاده

هسته ی پردازش تصویر و بینایی ماشین به طور کلی در دو حوزه ی پژوهش های نظری و خدمات اجتماعی فعالیت خواهد داشت. فعالیت این هسته در حوزه ی پژوهش های نظری محدود به محیط دانشگاهی خواهد بود.

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- پردازش تصوير و رفع نويز 
- بينايي ماشين و تشخيص الگو 
- كيفيت سنجي محصولات 
- كيفيت سنجي خدمات شهري
 - خدمات عمومي نرم افزاري

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


هسته پردازش تصوير و بينايي ماشين در نظر دارد كه در دو سال اول فعاليت خود، در هر دو حوزه ي پژوهش هاي نظري و خدمات اجتماعي بصورت پويا ايفاي نقش كند. در حوزه ي نظري چشم اندازهاي زير براي اين هسته ي پژوهشي در نظر گرفته شده است:

سال اول:

مطالعه و تحقيق اعضاي گروه در زمينه ي پردازش تصوير و بينايي ماشين براي چاپ مقالات پژوهشي.

 هدايت دانشجويان كارشناسي ارشد در جهت انجام پايان نامه در حوزه ي بينايي ماشين.

 ارائه ي دروس، سمينارها و نشست هاي علمي لازم براي آشنايي و توان افزايي دانشجويان علاقه مند به اين حوزه.

سال دوم:

چاپ مقالات در مجلات معتبر بين المللي.

گسترش همكاري هاي علمي بين دانشگاه خليج فارس با دانشگاه ها و موسسات علمي داخلي و خارجي.

هدايت دانشجويان دكترا در جهت انجام رساله در حوزه ي پردازش تصوير و بينايي ماشين

 سال سوم:

چاپ مقالات در مجلات معتبر بين المللي.

گسترش همكاري هاي علمي بين دانشگاه خليج فارس با دانشگاه ها و موسسات علمي داخلي و خارجي.

انجام پايان نامه ها و رساله هاي دكترا در حوزه ي پردازش تصوير و بينايي ماشين.

همچنين در حوزه ي خدمات اجتماعي نيز اين هسته قصد دارد براي سه سال آتي برنامه هاي زير را دنبال كند:

سال اول:

مطالعه ي بيشتر اعضاي گروه در زمينه هاي كاربردي پردازش تصوير و بينايي ماشين

مشاوره با سازمان هاي دولتي براي تقويت خدمت رساني اين سازمان ها با استفاده از ابزارهاي پردازش تصوير و بينايي ماشين

مشاوره با شركت هاي توليدي درون استاني براي انجام كيفيت سنجي محصولات توليدي با استفاده از ابزارهاي بينايي ماشين

مشاوره با مراكز درماني درون استاني براي انجام پردازش تصويرهاي راديولوژي و پرتو درماني در صورت نياز

مشاوره با شركت هاي پتروشيمي و نفت و گاز مستقر در پارس جنوبي براي سنجش ميزان نياز اين صنايع به تحليل تصاوير ماهواره اي يا زميني

شناسايي نيازمندي هاي عمومي جامعه به نرم افزارهاي كاربردي مبتي بر پردازش تصوير و بينايي ماشين.

مشاوره با سازمان هاي حفاظت محيط زيست براي انجام پروژه هاي تصوير محور زيست محيطي

انجام فرصت هاي مطالعاتي صنعتي توسط اعضاي گروه.

سال دوم:

انجام يك يا دو پروژه ي صنعتي انتخاب شده در پايان سال اول

انجام مشاوره هاي بيشتر با سازمان هاي مختلف براي انجام پروژه هاي ديگر در سال هاي آينده.

نوشتن يك يا دو نرم افزار كاربردي عمومي.

سال سوم:

 انجام يك يا دو پروژه ي صنعتي انتخاب شده در پايان سال دوم

 انجام مشاوره هاي بيشتر با سازمان هاي مختلف براي انجام پروژه هاي ديگر در سال هاي آينده.

نوشتن يك يا دو نرم افزار كاربردي عمومي.


نام:  حسين حسين زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر بهمني
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  احمد شيرزادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  حجت قيمت گر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  سعيد كريمي جعفر بيگلو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  طاهر يزدان پناه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  نگار اژدري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
صفحه شخصی: 
نام:  زهره رويگر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
صفحه شخصی: 
نام:  زينب صداقت جو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!