خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری اقتصاد ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری اقتصاد مالی و ارزشگذاری

(-)

تاریخ تصویب : 21-04-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : محمد رضایی

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- تدوين و نگارش مقالات علمي و پژوهشي و طرح هاي پژوهشي در حوزه اقتصاد، مالي و سرمايه گذاري
- برگزاري نشست هاي علمي پژوهش محور در حوزه اقتصاد، مالي و سرمايه گذاري

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- انجام طرح ها و پژوهش هاي كاربردي و جذب نيازها و اولويت هاي پژوهشي مراكز، نهادها و سازمانهاي مرتبط با حوزه هاي مختلف اقتصاد، مالي ، سرمايه گذاري و ارزشگذاري
2- پژوهش در حوزه مدل هاي كلان-مالي و تعادل عمومي
3- پژوهش در حوزه مالي شركتي، مديريت دارايي ها ، بدهي ها ، درآمدها و بدهي هاي كسب و كارها
4- پژوهش در حوزه ارزشگذاري دارايي هاي ملموس و ناملموس
5- پژوهش در حوزه ارزشگذاري شركت هاي متعارف و شركت هاي نوپا (استارتاپ)
6- ارزشگذاري شركت ها و دارايي ها
7- هدايت و راهنمايي دانشجويان علاقه مند به اين حوزه مالي و ارزشگذاري
8- همكاري و مشاركت در تدوين سياستها و برنامه هاي مرتبط با حوزه مالي و سرمايه گذاري و كسب و كار با دستگاه هاي اجرايي استان

نام:  محمد رضايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد، گروه اقتصاد، كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
نام:  هادي كشاورز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، گروه اقتصاد، كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
نام:  اسماعيل بابايي خزرلو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


 عنواننوع پژوهش
1 طرح پژوهشی خاتمه یافته