خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ترکیبات ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری ترکیبات طبیعی و دارویی جانوری-گیاهی دریا

(-)

تاریخ تصویب : 16-01-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : فرشته بیات شاه پرست

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- استفاده از روشهاي زيست فناوري در توليد ميكرووزيكل هاي مهندسي شده جانوري-گياهي دريا

- استخراج و بررسي ميكرووزيكل هاي جانوري-گياهي دريا و كاربرد در پزشكي بازساختي


برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- كشت بافت درون شيشه اي سلولهاي مريستمي ماكروجلبك ها و حرا

2- كشت سلولي بي مهرگان دريايي خليج فارس

3- تحريك توليد ميكرووزيكل هاي سلولي توسط سلولهاي جانوري يا گياهي در محيط كشت

3- جداسازي ميكرووزيكل ها و بررسي خصوصيات آنها

4- ارزيابي تاثير ميكرووزيكل هاي سلولي جانوري - گياهي دريايي در مدل هاي بيماري هاي مرتبط با پزشكي بازساختي


نام:  فرشته بيات شاه پرست
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~FBayat/
نام:  حسن حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي علوم دامي
نام:  ماندانا زارعي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم زيستي
نام:  امين تمدن
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  غلامحسين محبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  جورج آشنباخ
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  ندا باغبان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!