خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری سیستم رانش
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری سیستم رانش

(Propulsion System)

تاریخ تصویب : 27-01-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : سجاد حاجی زاده

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- محاسبه ويژگي هاي هيدروديناميكي پروانه هاي نيمه مغروق
- محاسبه و شبيه سازي سيستم رانش واترجت
- توسعه نرم افزار محاسبات رانش شناورهاي تندرو

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1. طراحي و ساخت مكانيزمي جهت اندازه گيري تراست موتورهاي برون نصب و بهينه ياب موقعيت
2. طراحي سيستم رانش واترجت
3. محاسبه و شبيه سازي سيستم رانش واترجت
4. توسعه نرم افزار محاسبات رانش شناورهاي تندرو
5. محاسبه ويزگيهاي هيدروديناميكي پروانه هاي نيمه مغروق

نام:  سجاد حاجي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر- دانشگاه خليج فارس- دانشكده مهندسي
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  احمدرضا كهنسال
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  عباس دشتي منش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!