خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مطالعات ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری مطالعات داده های رسانه های اجتماعی

(Social Media Data Studies (SMDS))

تاریخ تصویب : 22-04-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : زهره زاهدی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- بستري جهت انجام پژوهش هاي نظري و كاربردي در سطوح ملي و بين المللي در زمينه داده هاي رسانه هاي اجتماعي
- مطالعه عميق و تجزيه و تحليل و تفسير داده ها، روابط و تعاملات بين رسانه هاي اجتماعي و موجوديت هاي علمي، ماهيت ارتباطات علمي جديد، تاثيرات علمي و اجتماعي پژوهش، رويت پذيري علم، درك عموم از علم، شاخص هاي باز، و سواد شاخص ها
- مشاركت بين المللي، ارايه خدمات آموزشي، مشاوره تخصصي و كار آفريني از طريق ارايه خدمات به مراكز دانشگاهي و صنعتي در سطوح ملي و بين المللي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


عمده تحقيقات هسته پژوهشي بر محور مطالعات ماهيت ارتباطات علمي جديد، تاثيرات علمي و اجتماعي پژوهش، رويت پذيري علم، درك عموم از علم، شاخص هاي باز، و سواد شاخص ها به شرح زير استوار مي باشد:
- توسعه چارچوب مطالعه و بررسي تاثيرات علمي و اجتماعي پژوهش براساس داده هاي حاصل از رسانه هاي اجتماعي
- مطالعه و بررسي درك عموم از علم از منظر داده هاي رسانه هاي اجتماعي
- ارتباطات علمي وب پايه: تعيين گونه شناسي كاربران و فعاليت هاي آنها در در توزيع و به اشتراك گذاري علوم در پلتفرم هاي مختلف رسانه هاي اجتماعي
- رويت پذيري علوم در رسانه هاي اجتماعي: راهكارها و پيشنهادات
- شاخص هاي باز و نقش آنها در سنجش علم و فناوري
- افزايش سواد شاخص ها : آگاهي رساني و ارائه پيشنهادات در خصوص شاخص هاي پژوهشي

نام:  زهره زاهدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خليج فارس بوشهر
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  زهرا يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  نيكلاس رابينسون گارسيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشكده اطلاعات و رسانه دانشگاه گرانادا اسپانيا
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  رودريگو كوستاس
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  آدريان دياز فاز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  شوراي پژوهش ملي اسپانيا و دانشگاه پلي تكنيك والنسيا اسپانيا
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  مايك سل ول
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه ولورهمپتون انگلستان
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  ژيچائو فنگ
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  Dalian University of Technology in China
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!