مشخصات پژوهش

خانه /بررسی موانع پیشرفت حسابداری ...
عنوان بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مهدی رضایی (نفر اول)