مشخصات پژوهش

خانه /تأثیر محلولپاشی سالیسیلیکاسید ...
عنوان تأثیر محلولپاشی سالیسیلیکاسید و جاسمونیکاسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمدامین کهن مو (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، زینب باقری کاهکش (نفر سوم)