مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی تحمل گرما در ارقام ...
عنوان ارزیابی تحمل گرما در ارقام گندم با استفاده از صفات فیزیولوژیکی و شاخصهای تحمل به تنش در شرایط آب و هوایی اهواز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مهیار امیدی (نفر اول)، محمدرضا سیاهپوش (نفر دوم)، رضا مامقانی (نفر سوم)، محمد مدرسی (نفر چهارم)