مشخصات پژوهش

خانه /اثر لاکتوباسیلوس های ...
عنوان اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عالی حسینی (نفر اول)، فاطمه چهار لنگ (نفر دوم)، ابراهیم ستوده (نفر سوم)، مجتبی علیشاهی (نفر چهارم)، محمد مدرسی (نفر پنجم)