مشخصات پژوهش

خانه /شناسایی عوامل موثر بر قصد و ...
عنوان شناسایی عوامل موثر بر قصد و نیت حرفه گرایی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول)، زهره خسروی لقب (نفر دوم)