مشخصات پژوهش

خانه /تبارشناسی سیاست خارجی عربستان ...
عنوان تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع گرایانه بر بستری هویتی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده عربستان سعودی یکی از مهمترین دولت های هویتی منطقه خاورمیانه است که فرقه وهابیت نقش زیادی هم در فرایند تشکیل و هم در تداوم حیات سیاسی آن کشور داشته و در حال حاضر مهمترین منبع مشروعیت سیاسی رژیم آن کشور است. سؤالی که در این مقاله مطرح شده، این است که آیا این مؤلفه (هویت) تأثیری بر سیاست خارجی آن کشور داشته است یا نه؟ فرضیه نویسندگان در این مقاله، این است که دیپلماسی خارجی عربستان سعودی از ابتدای تأسیس تاکنون، «دیپلماسی مبارزه با تهدید» بوده و سرشت، ماهیت و منبع تهدیدات، تعیین کننده سیاست خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده و عنصر هویت، تأثیرگذاری چندانی بر سیاست خارجی آن کشور نداشته است. این مقاله با رویکردی تبارشناسانه (تاریخی ـ تحلیلی) نگاشته شده است و مهمترین یافته علمی این پژوهش این است که سیاست خارجی عربستان سعودی بیش از هرچیز تحت تأثیر نگرانیها و ملاحظات امنیتی آن کشور است.
پژوهشگران فرهاد عطایی (نفر اول)، محمد منصوری مقدم (نفر دوم)