مشخصات پژوهش

خانه /Efficient reduction of ...
عنوان
Efficient reduction of sulfoxides with NaHSO3 catalyzed by I2
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده
An efficient method for the deoxygenation of sulfoxides into their corresponding sulfides at room temperature using NaHSO3 in the presence of catalytic I2 has been reported.
پژوهشگران محمد عباسی (نفر اول)، محمد رضا محمدی زاده (نفر دوم)، زهرا مرادی (نفر سوم)