مشخصات پژوهش

خانه /تبیین عوامل مؤثر بر تصویر ...
عنوان تبیین عوامل مؤثر بر تصویر برند بیمارستان با نقش واسط ارزش ویژه برند در بازاریابی خدمات سلامت؛ مطالعه موردی بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریده دالکی (نفر اول)، مجید اسماعیل پور (نفر دوم)، منیژه بحرینی زاد (نفر سوم)