مشخصات پژوهش

خانه /امکان سنجی استقرار سیستم ...
عنوان امکان سنجی استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی(مورد مطالعه: بخش درمان تامین اجتماعی استان بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مهدی رضایی (نفر اول)، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم)، عبدالکریم زمانی (نفر سوم)