مشخصات پژوهش

خانه /اثرات پروبیوتیک جیره ) ...
عنوان اثرات پروبیوتیک جیره ) Lactobacillus plantarum ( بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خوى و آنزین های کبدی هاهی سی باس آسیایی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران وحید مرشدی (نفر اول)، محمود نفیسی بهابادی (نفر دوم)، مریم عضدی (نفر سوم)، محمد مدرسی (نفر چهارم)، سمائ چراغی (نفر پنجم)