مشخصات پژوهش

خانه /بررسی ساختار روایت در رساله ...
عنوان بررسی ساختار روایت در رساله فی حقیقه العشق سهروردی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها سهروردی، رساله فی حقیقه العشق، فلسفه اشراق، روایت، رولان بارت
چکیده رسالۀ فی حقیقة ­العشق بازآفرینی دو داستان قرآنی «یوسف» و «آدم» طبق مشرب اشراقی سهروردی است. او حقیقت حیات و مبدأ و مقصد هستی را از نگاه فلسفی- عرفانی خود در قالب پیرنگ این روایت بیان کرده است. پیرنگ تقابلی روایت در این رساله رویارویی دو عنصر نور و تاریکی (معنویت و ماده) را بیان می­کند و فشرده­ ای از دو قوس نزولی حیات (افاضۀ فیض آفرینش از نورالانوار و خلق آسمان­ ها و زمین) و قوس صعودی (سیر و سلوک و تلاش انسان برای برگشت به سرچشمۀ نور) در آن مطرح شده است. این ساختار با نظریۀ تقابلی و الگوی کنشی گریماس همخوانی دارد. بررسی روایت براساس الگوی مذکور نشان می ­دهد دو کنشگر اصلی این روایت یعنی حسن و عشق که در بخش زیرساختی و یوسف و زلیخا که به عنوان بازیگران این دو نقش در بخش روساختی روایت حضور دارند، جلوه­ هایی از دو عنصر متقابل نور و ظلمت اند که در رویداد آفرینش با هم آمیخته شده اند. بر پایۀ تقابل موجود در زیرساخت داستان که سبب فراق میان حسن و عشق می ­شود، مهم ­ترین پیرفت به کار رفته در این روایت نیز انفصالی است.
پژوهشگران لیلا رضایی (نفر اول)، میثم قلخانباز (نفر دوم)