مشخصات پژوهش

خانه /مؤلفه هویت و تأثیر آن بر ...
عنوان مؤلفه هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها سیاست خارجی، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، سازه انگاری، هویت
چکیده عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی خصمانه و تقابل گرایانه ای در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال مقاله حاضر این است که محرک اصلی رفتار عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران به چه عاملی بر می گردد؟ فرضیه نویسنده این است که ادراکات و انگاره های هویت بنیان عربستان سعودی سبب شده است تا این کشور سیاستی خصمانه و تقابل گرایانه در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. مهمترین یافته این مقاله (با رویکرد سازه انگارانه) آن است که مؤلفه هویت، عامل تعیین کننده سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی محسوب می شود.
پژوهشگران محمد منصوری مقدم (نفر اول)