مشخصات پژوهش

خانه /مکان یابی خطا در شبکه های ...
عنوان مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده شبکه های توزیع در سراسر شهرها و روستاها گسترده شده اند. با توجه به رشد بار و کاهش کریدرهای عمومی سبب گردیده که استفاده از خطوط دومداره به جای خطوط تک مداره جهت افزایش توان انتقالی افزایش قابل ملاحظه ای یابد. با توجه به اهمیت خاموشی و زمان تعمیرات، عیب یابی در این خطوط با توجه به اثرات متقابل بر یکدیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در این مقاله، روش نوینی جهت مکان یابی خطا در خطوط فشار متوسط دومداره توزیع ارائه می شود. در این روش پیشنهادی با در نظر گرفتن اثر دقیق خازنی و مدل دقیق خط، به ارتقاء روش مکان یابی خطا مبتنی بر امپدانس در خطوط دومداره توزیع پرداخته می شود. روش پیشنهادی بر شبکه 13 باسه IEEE در شرایط مختلف چون مقاومت های مختلف خطا، زوایای مختلف شروع خطا در فاصله های مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج شبیه سازی در نرم افزار Matlab نشان از دقت و صحت بالای روش پیشنهادی دارد.
پژوهشگران رحمن دشتی (نفر اول)، سید مهدی صالحی زاده (نفر دوم)