مشخصات پژوهش

خانه /سنتز آسان، تک ظرف و با ...
عنوان سنتز آسان، تک ظرف و با راندمان بالای مشتقات جدید ایزوبنزوفوران 1(3H) اون - از طریق اکسایش 8a,3a-هیدروکسی ایندنو [2,1-d]-ایمیدازول 8(3H)-اون ها
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ایزوبنزوفوران-1(H3)-اون ها از جمله ترکیبات ناجور هسته مهم و فعال از لحاظ بیولوژیکی به شمار می روند. در این مقاله روشی نو، تک ظرف و مؤثر برای سنتز مشتقات جدیدی از این ترکیبات ارایه شده است. در ابتدا از واکنش تری کلرو استونیتریل، آمین ها و نین هیدرین در حلال اتانول ترکیبات a3،a8-دی-هیدروکسی ایندنو[2،1-d]ایمیدازولی سنتز گردیدند. در ادامه از اکسایش تک- ظرف دی ال های سنتز شده با استفاده از تترا استات سرب در حلال استیک اسید مشتقات ایزوبنزوفوران-1(H3)-اون های مربوطه تهیه گردیدند. واکنش برای انواع آمین های آروماتیک و آلیفاتیک به خوبی انجام شد و محصولات نهایی به کمک اطلاعات طیفی 1H-NMR، 13C-NMR و IR شناسایی شدند.
پژوهشگران نسیم محمدی (نفر اول)، محمد رضا محمدی زاده (نفر دوم)، داریوش صابری (نفر سوم)، محمد عباسی (نفر چهارم)