مشخصات پژوهش

خانه /تهیه دانش فنی تولید و ارزیابی ...
عنوان تهیه دانش فنی تولید و ارزیابی چرخه حیات کامپاندهای پلی پروپیلن/کوپلیمر اتیلن اکتن محتوی نانوذرات کربنات کلسیم
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها آمیزه سازی، پلی پروپیلن، کوپلیمر اتیلن اکتن، نانوکربنات کلسیم، ارزیابی چرخه حیات
چکیده هدف از اجرای پژوهش، دستیابی به دانش فنی تولید آمیزه های پلی پروپیلن/کوپلیمر اتیلن اکتن محتوی نانوذرات کربنات کلسیم با خواص نهایی بهینه شده است. تاثیر حضور متقابل نانوکربنات کلسیم و یک نوع آلفاالفین در تعیین ریزساختار، رفتار رئولوژیکی، خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی سامانه هیبریدی پلی پروپیلن/کوپلیمر اتیلن اکتن مطالعه می گردد. اخیرا تحقیقات آزمایشگاهی به سمت تجاری شدن این کامپاند می رود. از آنجا که رمز موفقیت در صنعت کامپاندینگ تحقیقات وسیع در خلق ترکیبات جدید و نوآوری در مواد است، در این پروژه امکان سنجی تولید این آمیزه نانوکامپوزیتی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی بررسی می شود. نیاز روزافزون به این صنعت پلیمری با توجه به ظرفیت های مناسب موجود (چه در صنایع بالا دستی و چه در صنایع پایین دستی)، توجه به اجرای شعار اقتصاد مقاومتی، اشتغال زایی، کاهش وابستگی به شرکت های خارجی با استفاده از ظرفیت های بومی کشور و رسیدن به خودکفایی، جلوگیری از خار ج شدن ارز از کشور و ارز آوری (در آینده) ضرورت تحقیق را نشان می دهد. با توجه به پیگیری های صورت گرفته، در کشور ما هم اخیرا کامپاندرها به سمت تولید آن رفته اند و کامپاندرهایی مثل کیمیا بسپار گلپا و پارسا پلیمر شریف آن را تولید می کنند، اما به نظر می رسد صنایع پتروشیمی تولید کننده انواع پلی پروپیلن بواسطه هزینه های تولید پایین در الویت باشند.
پژوهشگران امیر رستمی (نفر اول)، محسن نوروزی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت سیم و کابل فرزانه
زمان شروع طرح 1400-09-01
زمان خاتمه طرح 1401-04-21
مدت‌زمان مصوب 5
فایل پوستر دانلود