مشخصات پژوهش

خانه /تدوین دستورالعمل جامع مالی بر ...
عنوان تدوین دستورالعمل جامع مالی بر اساس الزامات نامه مدیریت (شرکت مبین انرژی خلیج فارس)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها دستورالعمل جامع مالی، مبین انرژی خلیج فارس، دستورالعمل انبار، دستورالعمل بهای تمام شده
چکیده در این پژوهش با انجام مصاحبه های مفصل با بخش های مختلف امور مالی و با استفاده از استانداردهای و قوانین و مقررات موثر بر حسابداری دستورالعمل هر بخش به طور مجزا تدوین شده است. این دستورالعمل مورد بازبینی کارشناسان مدیرانف حسابرسان داخلی و مستقل شرکت قرار گرفته و با تصویب هیات مدیره در شرکت اجرایی شده است. تعداد کل دستورالعمل ها شامل 13 دستورالعمل مجزا بوده است.
پژوهشگران مهدی رضایی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1400-10-15
زمان خاتمه طرح 1401-05-26
مدت‌زمان مصوب 2
فایل پوستر دانلود