مشخصات پژوهش

خانه /تدوین برنامه جامع مدیریت ...
عنوان تدوین برنامه جامع مدیریت انرژی و کاهش انتشار کربن دانشگاه خلیج فارس
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها 'مدیریت انرژی' 'کاهش انتشار کربن'
چکیده با توجه به تاثیرگذاری فعالیت دانشگاه ها بر جامعه و محیط پیرامونشان، برنامه ریزی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به عنوان یک مسئله جهانی، در دانشگاه ها به عنوان یک شهر کوچک بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، دانشگاه ها با ارائه داده های خود در رابطه با ردپای کربن (CF) می توانند نقش خود را در زمینه پایداری ایفا نمایند. از اینرو هدف اصلی طرح حاضر تدوین برنامه جامع مدیریت انرژی و کاهش انتشار کربن در دانشگاه خلیج فارس است.
پژوهشگران علی یادگاری (نفر اول)، هادی بالوئی جام خانه (همکار)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1401-03-28
زمان خاتمه طرح 1401-08-28
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود