مشخصات پژوهش

خانه /بررسی و عارضه یابی شبکه فشار ...
عنوان بررسی و عارضه یابی شبکه فشار قوی و فشار ضعیف احداثی در مزارع 39 و 40 رودشور شمالی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها شبکه توزیع MV و LV- مزارع میگو
چکیده استفاده از انرژی برق در صنایع و همچنین مراکز تولیدی و خدماتی بسیار مفید و دارای اهمیت است. در همین راستا شرکت تولیدی و بازرگانی شیراوند اقدام به اجرای چهار خط شبکه فشار متوسط و ضعیف در مزارع میگوی 39 و 40 واقع در رودشور شمالی کرده است. پس از اجرا و تکمیل طرح از سوی پیمانکار، یک گروه جهت بازدید و عارضه یابی طرح اجرا شده ، در سه نوبت اقدام به بازدید از طرح اجرا شده، کردند. در بازدید اول طرح کلی از خط برداشته شد و ایرادات اساسی طرح یادداشت شد. در بازدید دوم و سوم اقدام به آمار برداری و یادداشت تجهیزات استفاده شده در طرح شد. پس از آمار برداری، مقایسه ی اجمالی با صورت وضعیت ارائه شده انجام شد و مغایرت های مشاهده شده از لحاظ تعدادی و قیمتی استخراج شد. بر اساس صورت وضعیت دوم، پیمانکار هزینه ای در حدود 9 میلیارد ارائه کرده است ، اما بر اساس اقلام و تجهیزات مشاهده شده در بازدید و قیمت های ارائه شده از سوی پیمانکار هزینه در حدود 8 میلیارد برآورد میشود که در حدود 1میلیارد اختلاف وجود دارد. همچنین در صورتی که بر اساس قیمت های موجود از برج2 تجیهزات مشاهده شده در حدود 6.5 میلیارد برآورد هزینه میشود. . همچنین از لحاظ فنی، طرح اجرا شده بسیار ایراد داشته و بسیار نیاز به بررسی مجدد و تعمیر دارد. از جمله موارد فنی مشاهده شده میتوان به آب کشیدن بسیاری از کابل های موجود در طرح، ضعیف بودن پایه ها و مهار نشدن انها و خطر سقوط احتمالی آن ها و همچنین ناقص بودن اجرای خطوط فشار متوسط و ضعیف در طرح اشاره کرد.
پژوهشگران رحمن دشتی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1401-11-24
زمان خاتمه طرح 1401-11-24
مدت‌زمان مصوب 1
فایل پوستر دانلود