مشخصات پژوهش

خانه /مطالعات ارزیابی اثرات محیط ...
عنوان مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای شهری و روستایی دلوار
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ارزیابی اثرات محیط زیستی، محل دفن، پسماند، دلوار
چکیده هدف از انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، اطمینان یافتن از تطبیق سیاست ها و اهداف تعیین شده در برنامه ها و فعالیتهای این طرح با ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات محیط زیستی کشور می باشد. بدین ترتیب بررسی خسارات و آسیب های احتمالی بر محیط، شناسایی فشارهای وارد بر منابع طبیعی و در کنار آن پیش بینی روشهای تقلیل اثرات نامطلوب و ارائه برنامه مدیریتی صحیح برای کنترل و پایش محیط چارچوب ارزیابی اثرات محیط زیستی را تشکیل می دهد. زباله خانگی تولیدی در شهرستان دلوار در سال 1400 برابر 2/8 تن در روز و متوسط 690 گرم برای هر نفر برآورد شده است. به لحاظ عملیاتی، محل دفن زباله فعلی شهر دلوار، در اطراف شهر دلوار و با فاصله حدود 2 کیلومتری شهر دلوار در زمین با کاربری کشاورزی دیم دفن می شود که به دلیل مسائل بهداشتی و وجود معارض، لازم است که هر چه زودتر این لندفیل جابجا شود. احداث یک محل دفن بهداشتی جدید زباله به منظور بهبود وضعیت اثرات بر محیط زیست ضروری است. به لحاظ محیط زیستی نیز محل فعلی دفن زباله را نمی توان محل دفنی مهندسی و بهداشتی تلقی نمود چراکه این محل دفن زباله، فاقد سیستم های مورد نیاز از جمله سیستم نفوذ ناپذیر تحتانی (لاینینگ)، سیستم جمع آوری شیرابه و گاز، است. هدف پروژه مدیریت مواد زائد جامد، توسعه دیدگاهی منسجم و ایمن به لحاظ محیط زیستی و اجتماعی در خصوص مدیریت مواد زائد جامد در شهر دلوار است.
پژوهشگران اسماعیل عباسی (نفر اول)، علی محمد صنعتی (همکار)، هانا اعتمادی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار استانداری
زمان شروع طرح 1400-01-15
زمان خاتمه طرح 1401-10-27
مدت‌زمان مصوب 2
فایل پوستر دانلود