مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی چرخۀ حیات (LCA) و ...
عنوان ارزیابی چرخۀ حیات (LCA) و بهینه سازی راندمان انرژی در ایستگاه گاز و مولدهای گازی تولید الکتریسیتۀ شرکت دماوند انرژی عسلویه
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها Life cycle assessment, Energy optimization, Damavand gas generators, Asaluyeh
چکیده شرکت پتروشیمی دماوند به عنوان تامین کنندۀ یوتیلیتی و آفسایت 24 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس، نقش حیاتی در دستیابی به توسعۀ صنعتی سبز و پایدار در این منطقه ایفا می-نماید. از این رو، افزایش راندمان تولید انرژی در این شرکت پتروشیمی با اهتمام به حداکثر تطابق با معیارهای محیط زیستی، می تواند گام موثری در افزایش بهره وری، سود خالص نهایی، کاهش هزینه های تولید انرژی و آثار مخرب محیط زیستی محسوب گردد. بدین منظور در مطالعۀ حاضر، سعی بر آن است تا با انجام ارزیابی چرخۀ حیات ایستگاه گاز و واحدهای مولد های گازی تولید الکتریسیته (GTGs) و بررسی نحوۀ عملکرد آن ها، ذیل در نظر گرفتن تمامی پارامترهای مشتمل شامل کلیۀ ورودی ها، فرایندهای و خروجی ها این واحدها، نحوۀ تولید و جریان انرژی آن ها مورد آنالیز دقیق قرار گیرد. با این رویکرد، ضمن ارزیابی یکپارچۀ این واحد ها از منظر آثار محیط زیستی و کمی سازی این آثار، در نهایت راهکارهای موثر در جهت کاستن از تبعات آن ها و نیز افزایش راندمان تولید انرژی تدوین خواهد شد. همچنین، گزارش ها و داشبوردهای مدیریتی لازم در راستای دستیابی به توسعۀ سبز صنعتی فراهم گردیده و ملزومات مورد نیاز کسب گواهی ها و ممیزی های محیط-زیستی در واحدهای هدف ارائه خواهد شد.
پژوهشگران محسن نوروزی (نفر اول)، امیر رستمی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار ندارد
زمان شروع طرح 1401-10-28
زمان خاتمه طرح 1402-03-31
مدت‌زمان مصوب 1
فایل پوستر دانلود