مشخصات پژوهش

خانه /سنجش و تحلیل تاب آوری کسب ...
عنوان سنجش و تحلیل تاب آوری کسب وکارهای کوچک و متوسط استان بوشهر و ارائه راهکارهای بهبود
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها تاب آوری، آسیب پذیری، کسب و کارهای کوچک و متوسط، بوشهر
چکیده یکی از عوامل مهم برای موفقیت پایدار در اقتصاد کنونی، گسترش کسب وکارهای کوچک و متوسط است. این موضوع در تثبیت درآمدها، رشد اقتصادی و اشتغال جامعه نقش مهمی ایفا می کنند. به طوریکه امروزه اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور کسب وکارهای کوچک و متوسط استوار است. کسب وکارهای کوچک و متوسط به واسطه سادگی در ساختار سازمانی، از انعطاف پذیری فراوانی در برابر تغییرات برخوردار هستند. همچنین این کسب و کارها دارای سرعت قابل قبولی در انجام فعالیت ها هستند. علاوه بر این، بنگاه های کوچک و متوسط، عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش نیروی کار ماهر هستند و تأمین نیروی انسانی متخصص برای شرکت های بزرگ، به وسیله آنها انجام می شود. بر مبنای تجارب بسیاری از کشورها، شرکت های کوچک و متوسط می توانند بنیان توسعه اقتصادی و منطقه ای باشند و زمینه را برای بسیج منابع کشور فراهم کنند که نتیجه آن، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سطوح ملی و منطقه ای است. علاوه بر این ، شرکت های کوچک و متوسط می توانند نقش مهمی در جذب نیروی کار مازاد که ناشی از فعالیتهای خصوصی سازی است، داشته باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت تاب آوری کسب و کارهای کوچک و متوسط استان بوشهر است. استان بوشهر می بایست توانایی خود را در مقابله و انطباق با چنین شوک هایی ارتقاء بخشید. تحقق این امر جز با شناسایی عوامل آسیب پذیری و تاب آوری میسر نمی گردد.
پژوهشگران محمد رضایی (نفر اول)، محمد نیکبخت (همکار)، هادی کشاورز (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر
زمان شروع طرح 1399-10-14
زمان خاتمه طرح 1402-06-07
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود