مشخصات پژوهش

خانه /طراحی برنامه جامع مراکز ...
عنوان طراحی برنامه جامع مراکز نوآوری دانشگاه خلیج فارس
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها مرکز نوآوری، کارآفرینی، دانشگاه خلیج فارس
چکیده کارآفرینی دانشگاهی در یک محیط تک سیستمی اتفاق نمی افتد، بلکه عناصر و سیستم های متفاوتی در این محیط فعالیت کرده و اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی را شکل داده ودر نهایت نتیجه کارآفرینی دانشگاهی را مشخص می نمایند. یکی از اجزای اصلی این اکوسیستم، مراکز نوآوری و فناوری است. مراکز نوآوری به منظور دستیابی به اهداف خود به مدلی نیاز دارند که ارتباطات درونی و بیرونی را بهینه نموده و بتواند به کارایی مطلوب دست یابد. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل بومی مرکز نوآوری و توسعه فناوری در دانشگاه خلیج فارس است تا با استفاده از این مدل، کارایی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس به حداکثر برسد. به همین منظور با استفاده از روش مطالعه تطبیقی مدل های موجود مراکز نوآوری وفناوری و بومی سازی آن با دانشگاه خلیج فارس سعی می شود مدل مناسب فعالیت این مرکز ارائه گردد.
پژوهشگران زعیمه نعمت الهی (نفر اول)، اسماعیل مرادپور (همکار)، امیر اردشیر (همکار)، عبدالمجید مصلح (همکار)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1400-04-29
زمان خاتمه طرح 1402-09-01
مدت‌زمان مصوب 4
فایل پوستر دانلود