مشخصات پژوهش

خانه /شناسایی و اولویت بندی تهدیدات ...
عنوان شناسایی و اولویت بندی تهدیدات انسانی پیش روی مانگروهای ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها مانگرو، تهدیدات انسانی، فعالیت دریایی، تغییر اقلیم، پسماند، خلیج فارس و دریای عمان
چکیده در طول 50 سال گذشته حدود یک سوم از مانگروهای جهان از بین رفته اند. مهمترین عامل تخریب مانگروها اقدامات انسانی از جمله آبزی پروری در اراضی مجاور، بهره برداری بی رویه از منابع مانگرو توسط جامعه محلی، تبدیل اراضی مانگرو به ارضی کشاورزی، توسعه فضای شهری بوده است (Wells و همکاران 2006) همچنین احداث سد با کاهش شدید رسوبات انتقالی به مانگرو و متعاقبا افزایش شوری و افزایش تراز آبی تالاب های ساحلی باعث فرسایش خط ساحلی و تبدیل این تالابها به آبهای آزاد شده است. احداث استخر های پرورش میگو دلیل اصلی از بین رفتن 20 تا 50 درصد ازمانگروهای تخریب شده در سطح جهانی می باشد. بر اساس اهمیت تهدیدات انسانی پیش روی مانگروهای ایران این مطالعه در 5 بخش مجزا بررسی خواهد شد. 1- تهدید ناشی از حقابه محیط زیستی 2-تهدید ناشی از اثر فعالیت های دریایی 3-تهدید ناشی از اثر تغییر اقلیم بر مانگروهای ایران 4-تهدید ناشی از دفع غیر اصولی پسماندها
پژوهشگران هانا اعتمادی (نفر اول)، علی ترابی حقیقی (همکار)، علی فخری (همکار)، محمدحسن ماهوتچی (همکار)، اسماعیل عباسی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1400-06-09
زمان خاتمه طرح 1403-01-27
مدت‌زمان مصوب 18
فایل پوستر دانلود