مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل تراوش به کمک روش ...
عنوان تحلیل تراوش به کمک روش Differential Quadrature
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها روش Differential Quadrature (DQM) ، ترواش زیر سد، Seepage
چکیده روش های عددی را باید بخشی از ریاضیات مهندسی دانست که در آن حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر پدیده های فیزیکی از طریق بکارگیری انواع مختلفی از تقریب های ریاضی به حل دستگاه معادلات جبری تبدیل می شود. یکی از مهمترین این روش ها، روش تفاضل محدود (FDM) است که معادلات دیفرانسیل را بر اساس گسسته سازی توابع پیوسته بسط سری تیلر تقریب می زند. برای بالا بردن دقت نتایج FDM در بعضی از مسائل همانند تراوش در زیر سپرها باید از شبکه های بسیار ریز استفاده نمود و به تبع آن حجم محاسبات افزایش پیدا می نماید. لذا روش(DQ) Differential Quadrature به عنوان گزینه نوینی در نظر گرفته شده و در این مقاله متناسب با نوع فرآیند توسعه داده شده است. در روش DQ به دلیل دارا بودن مرتبه بالاتر نسبت به روش FDM دقت بیشتری را دارا بوده و بکارگیری این روش برای شبکه های بزرگتر می تواند موجب افزایش سرعت سرعت حل بدون کاهش دقت گردد.
پژوهشگران سید حامد معراجی (نفر اول)، عباس قاهری (نفر دوم)، ناصر شابختی (نفر سوم)