مشخصات پژوهش

خانه /آنالیز انرژی و اگزرژی کلکتور ...
عنوان آنالیز انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی با استفاده از پارامتر نسبت طول به عمق
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها کلکتور خورشیدی، دینامیک سیالات محاسباتی، نسبت طول به عمق کلکتور، بازده انرژی و اگزرژی
چکیده هدف این تحقیق، مدل سازی عددی کلکتور خورشیدی با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی می باشد که منظور از مدل سازی عددی، پیش بینی عملکرد سیستم می باشد. جهت ارزیابی عملکرد کلکتور،مطالعات انتقال حرارت جابجایی طبیعی اجتناب ناپذیر است. دمای بخش های مختلف کلکتور با استفاده از معادلات انرژی و پیوستگی به دست می آیند. برای اعتبار سنجی لازم است که وابستگی ضریب عبور و ضریب جذب به زاویه تابش بررسی گردد. از آنالیز انرژی و اگزرژی می توان عملکرد سیستم را بررسی نمود. نتایج حاصل شده در کار حاضر، با نتایج محققین دیگر، تطابق خوبی را نشان می دهد. در این تحقیق، تغییرات بازده انرژی و اگزرژی بر حسب نسبت طول به عمق در تشعشع های خورشیدی مختلف بررسی شده است. با افزایش نسبت طول به عمق کانال، سرعت هوای عبوری از کانال نیز تغییر پیدا می کند. این امر منجر به کاهش دمای هوای عبوری از کانال می شود. با توجه به کاهش دبی جرمی و کاهش دمای هوای عبوری از کانال، بازده انرژی و اگزرژی کاهش می یابد. همچنین با افزایش تشعشع بازده انرژی و اگزرژی افزایش پیدا می کند.
پژوهشگران مسعود باغساز (نفر اول)، محسن ایزدی (نفر دوم)، احسان ایزدپناه (نفر سوم)