مشخصات پژوهش

خانه /مطالعات ارزیابی آسیبپذیری ...
عنوان مطالعات ارزیابی آسیبپذیری لرزهای ساختمانهای متداول شهری به روش آریا (نمونه موردی: قسمتی از شهر بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها ارزیابی کیفی، آسیب?پذیری لرزه?ای، ساختمان?ها، روش آریا، بوشهر
چکیده هدف از مقاله حاضر شناخت انواع روشهای معتبر بین?المللی ارزیابی آسیب?پذیری لرزه?ای ساختمانها است که بنابر تحقیقات بین?المللی برای این کار دو سری روش از جمله روشهای کمی و کیفی وجود دارد. روشهای کمی نیاز به بررسی?های دقیق?تر و زمان بیشتری دارند و روشهای کیفی به دلیل داشتن سرعت بالا در بررسی آسیب?پذیری مجموعه?ای از ساختمان?ها مانند ساختمان?های یک شهر یا استان مناسب می?باشند. از این?رو برای این تحقیق، روشهای کیفی انتخاب و از بین روش?های کیفی روش ارزیابی آسیب?پذیری آریا به علت ارائه شدن این روش برای سه سطح مختلف زلزله (ضعیف،متوسط وشدید) که آسیب?پذیری ساختمان?ها را در برابر سطوح مختلف زلزله ارزیابی می?نماید و اینکه برای تمامی گونه?های مختلف ساختمانی (فولادی، بتنی و بنایی) که متناسب با شرایط ساخت و ساز کشور ما نیز می باشد، پیشنهاد گردیده است. پارامترهای مشابهی برای ارزیابی آنها مورد استفاده قرارگرفته و نتایج حاصل از ارزیابی آنها قابل مقایسه با یکدیگر خواهد بود. لذا برای شناخت و طریقه?ی استفاده مطلوب از روش آریا به طور تصادفی 90 ساختمان از مناطق تنگک (1و2 و3) شهر بوشهر را انتخاب و میزان آسیب دیدگی آنها را مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر عوامل اجرایی در این آسیب?دیدگی?ها را نشان داده?ایم. شاخص?های آسیب?پذیری به دست آمده نشان می?دهد آسیب?پذیری ساختمان?ها در برابر زلزله?های طرح بسیار زیاد بوده و برای ساختمان?های بنائی نگران کننده است.
پژوهشگران محسن میرعلایی (نفر اول)، علیرضا کیانی (نفر دوم)، سید حامد معراجی (نفر سوم)