مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ...
عنوان ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود شهر بوشهر مناطق تنگاک 1 و 2 و 3
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها ارزیابی کیفی، آسیب پذیری لرزه ای، ساختمنهای موجود، روش آریا
چکیده همه ساله زلزله های متعددی با بزرگای مختلف در کشور و به خصوص در مناطق با لرزه خیزی زیاد رخ می دهد که موجب خسارات و تلفات شدید می گردد. هدف از این مقاله حاضر شناخت وضعیت موجود گونه های مختلف ساختمانهای متداوال شهری در مناطق تنگک 1 و 2 و 3 شهر بوشهر و ارزیابی آسیب پذیری آنها در برابر سطوح مختلف زلزله می باشد. و روش ارزیابی کیفی آسیب پذیری آریا انتخاب شد و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز هر ساختمان انتخابی، آسیب پذیری آن محاسبه گردید. و خسارات متوسط، تعمیر الزامی، خسارت زیاد، بازسازی الزامی و خسارت خیلی زیاد خرابی و ریزش ساختمان طبقه بندی شد.
پژوهشگران محسن میرعلایی (نفر اول)، علیرضا کیانی (نفر دوم)، سید حامد معراجی (نفر سوم)