مشخصات پژوهش

خانه /مدلسازی نفوذ کلر در بتن در ...
عنوان مدلسازی نفوذ کلر در بتن در شرایط دریایی با روش PDQ
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها نفوذ یون کلر، خوردگی بتن، روش دیفرانسیل کوادراچر، محیط دریایی.
چکیده در این مقاله کاربرد روش دیفرانسیل کوادراچر بر مبنای توابع چند جمله ای (PDQ) جهت شبیه سازی عمر مفید سازه های بتنی مسلح در محیط های دریایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام شبیه سازی، یک ستون با مقطع مربع به طول و عرض 1 متر در نظر گرفته شده است بطوری که آرماتورها در پوشش 5 سانتی متری بتن قرار گرفته اند. شبیه سازی در دو حالت ضریب انتشار یون کلر ثابت و متغیر انجام شده است. جهت صحت سنجی روش مورد استفاده، مساله برای حالت ضریب انتشار یون کلر ثابت و حالت یک بعدی حل شده است، نتایج بدست آمده از شبیه سازی با حل تحلیلی مقایسه شده است. برای حالت ضریب انتشار متغیر و ثابت شبیه سازی صورت گرفته و کانتورها و نمودارهای بدست آمده رسم و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از روش PDQ نسبت به روش های عددی دیگر با سرعت و دقت بیشتری به نتایج دقیق مساله منجر می گردد.
پژوهشگران اشکان صالحی (نفر اول)، سید حامد معراجی (نفر دوم)، احمد باصولی (نفر سوم)، ایوب دهقانی (نفر چهارم)