مشخصات پژوهش

خانه /اثر هورمون های سالیسیلیک اسید ...
عنوان اثر هورمون های سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Milk thistle-medicinal plant-growth regulator
چکیده Milk thistle is a medicinal plant.The highest essential oil yield was obtained from high levels of jasmonic acid compared to natural conditions.
پژوهشگران مریم موسوی عوری (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)، سودابه جهانبخش (نفر چهارم)