مشخصات پژوهش

خانه /خرید دستگاه ردیاب چشمی با ...
عنوان خرید دستگاه ردیاب چشمی با حمایت مالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
نوع پژوهش جذب گرنت
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فاطمه نعمتی (نفر اول)