سیدمحمد بیدکی

خانه /سیدمحمد بیدکی
سيدمحمد بيدكي
نام و نام خانوادگی سیدمحمد بیدکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی جم / گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering 44 (2021) 1-14
2
COMPUTER JOURNAL Section: Section C: Computational Intelligence, Ma (2020) 1-20
3
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 57 (2020) 102341