احمد جاوید وقار

خانه /احمد جاوید وقار
نام و نام خانوادگی احمد جاوید وقار
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه خلیج فارس / دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 احمد جاوید وقار سیدناصر جابری زهره ملاکی 1400/02/04