حمید شفیعی

خانه /حمید شفیعی
نام و نام خانوادگی حمید شفیعی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399