قدیانلو فرهاد

خانه /قدیانلو فرهاد
نام و نام خانوادگی قدیانلو فرهاد
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات دکترای تخصصی / رشته مهندسی شیمی - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک