برازجانی زیبا

خانه /برازجانی زیبا
نام و نام خانوادگی برازجانی زیبا
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات دکترای تخصصی / رشته مهندسی شیمی - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
2
هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی - ایران، اردبیل - 09 و 10 شهریور 1400