زاهد ایمان

خانه /زاهد ایمان
نام و نام خانوادگی زاهد ایمان
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات کارشناسی ارشد / رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک