زینلی محمدرضا

خانه /زینلی محمدرضا
نام و نام خانوادگی زینلی محمدرضا
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات کارشناسی ارشد / رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک