فوزیه حسن پور

خانه /فوزیه حسن پور
نام و نام خانوادگی فوزیه حسن پور
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نو پا - ایران، شیراز - 20 اسفند 1399