رضا آذین

خانه /رضا آذین
رضا آذين
نام و نام خانوادگی رضا آذین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی نفت
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی نفت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تالیف --- 1401
2 تالیف --- 1401
3 ترجمه تخصصی ویلم فلور 1401
4 تصنیف --- 1400
5 تالیف --- 1400
6 تالیف --- 1398
7 تصنیف --- 1396
8 ترجمه تخصصی 1395
9 تالیف --- 1393
10 تصنیف --- 1392
11 ترجمه تخصصی ماکس بروکمان 1391
12 تالیف --- 1388
13 ترجمه تخصصی هوف، ربه کا 1387
14 ترجمه تخصصی کرافت-هاوکینگ-تری 1386
15 ترجمه تخصصی ‏‫‬‭United States. Environmental Protection Agency 1386