احمد بیرام

خانه /احمد بیرام
نام و نام خانوادگی احمد بیرام
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه دیکل ترکیه
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک