امین ترابی جهرمی

خانه /امین ترابی جهرمی
امين ترابي جهرمي
نام و نام خانوادگی امین ترابی جهرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Sustainable Cities and Society https://www.sciencedirect.com/journal/sustainable- (2024) 12
2
OPTIMAL CONTROL APPLICATIONS & METHODS https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991514 (2023) 20
3
IEEE Access 9 (2021) 104749-104760
4
IEEE Transactions on Industrial Informatics 1 (2021) 1-10
5
IEEE Transactions on Smart Grid 12 (2020) 1277-1288
6
IEEE Transactions on Smart Grid (2020) 1،12
7
International Journal of Optics and Photonics 13 (2019) 103-110
8
AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE 42 (2019) 771-779
9
AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE (2019) 1،12
10
OPTIK (2018) ،
11
Micro and Nano Letters (2018) 1،5
12
NEUROCOMPUTING (2016) 31،41
13
فنی و مهندسی مدرس (1394) 17،28
14
IEEE Systems Journal (2015) 721،732
15
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS (2015) 1471،1478