رحمن دشتی

خانه /رحمن دشتی
رحمن دشتي
نام و نام خانوادگی رحمن دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!